20 ศัพท์ประกันน่ารู้ เพื่อทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ศัพท์ประกัน_Cigna

เพราะคำศัพท์ประกันที่ใช้อธิบายผลประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์มักเป็นศัพท์เฉพาะ หรือเป็นภาษากฎหมายที่เข้าใจยาก จึงทำให้หลายๆ คน ไม่อยากเข้าไปอ่านทำความเข้าใจกับประกันที่ซื้อมา ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการไม่ได้อ่านกรมธรรม์ให้เข้าใจ อาจทำให้คุณพลาดรายละเอียดส่วนสำคัญที่ต้องรู้ไปได้ !

แม้ปัจจุบันรูปแบบประกันจะมีหลากหลายประเภทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ดูแลหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยามฉุกเฉิน แต่ทว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจซื้อประกัน หรือต้องนั่งอ่านกรมธรรม์เพื่อทำความเข้าใจ กลับเจอคำศัพท์ประกันที่เป็นภาษากฎหมาย เข้าใจยากและต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข้าใจผิดพลาด จนทำให้เวลากลับมาใช้สิทธิ์เบิกเคลมประกันเกิดปัญหาขึ้นได้ วันนี้เราจึงมีคำศัพท์ประกันน่ารู้ ที่คนทำประกันควรรู้และควรเข้าใจ มาอธิบายแบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายมาฝากกัน

20 คำศัพท์ประกันน่ารู้ 

1. ประกันภัย

ประกันภัย คือการบริหารความเสี่ยงภัยชนิดหนึ่ง ที่ถ่ายโอนความเสี่ยงจากตัวเราไปให้กับบริษัทที่ดูแลความเสี่ยงประเภทนี้โดยตรงดูแล ซึ่งประเภทของประกันภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยทั้ง 2 ประเภทนี้จะคุ้มครองดูแลทั้งความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ตามแต่ละแผนของประกันที่ดูแลแตกต่างกันไป

2. ประกันวินาศภัย

เป็นประกันประเภทหนึ่งของประกันภัยที่ทำขึ้นมาเพื่อดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้าน เช่น ประกันรถยนต์, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันการเดินทาง หรือประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น

ศัพท์ประกัน_ศัพท์ประกันสุขภาพ

3.กรมธรรม์

คือเอกสาร หรือหนังสือสัญญาที่บริษัทประกันได้ทำกับเรา ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำประกัน เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งกรมธรรม์เป็นเอกสารสำคัญที่คนทำประกันควรต้องอ่านทำความเข้าใจ เพื่อลดความเข้าใจผิดและปัญหาในการเคลมประกันภายหลัง 

4. ผู้เอาประกัน

คือคนที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันที่ได้สมัครเอาไว้ ซึ่งถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคนที่สมัครทำประกันนั่นเอง หรือจะเป็นคนที่เราซื้อประกันให้ก็ได้ เช่น เราซื้อประกันสุขภาพให้พ่อหรือแม่ ผู้เอาประกันก็คือพ่อแม่นั่นเอง

5. ผู้รับผลประโยชน์

คือคนที่จะได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากประกัน หากผู้ทำประกันเสียชีวิต ซึ่งผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หรือสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้

6. ความคุ้มครอง

หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับการดูแลจากประกันที่ได้ซื้อไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือการชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ยกตัวอย่างเช่น ปวดนิ้วจากการเป็นนิ้วล็อก และมีการซื้อแผนประกันสุขภาพโรคออฟฟิศซินโดรมจากซิกน่าที่คุ้มครองการดูแลโรคนิ้วล็อกติดตัวไว้ ก็สามารถใช้ความคุ้มครอง หาหมอเพื่อรับการดูแลรักษาตามอาการในโรงพยาบาลเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้เลย  

ศัพท์ประกัน_กรมธรรม์

7. เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับบริษัทประกันแบบรายเดือน หรือรายปีตามเงื่อนไขของแผนประกัน เพื่อแลกความคุ้มครอง ซึ่งส่วนใหญ่ในการทำประกันครั้งแรก บริษัทประกันจะทำการเก็บบี้ยประกัน 2 ยอด เพื่อเป็นยอดสำรอง หากผู้ทำประกันติดปัญหาทางด้านการเงิน ก็จะยังสามารถรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้ในยอดที่เก็บสำรองมา

8. แผนประกัน

แผนประกันคือ ชื่อเรียกของประกันในการคุ้มครองตามแต่ละประเภทของประกัน เช่น แผนประกันโรคร้ายแรง แผนประกันอุบัติเหตุ แผนประกันชดเชยรายได้ เป็นต้น

9. สินไหมทดแทน

คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเงินค่ารักษาพยาบาล, เงินชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล, เงินประกันเมื่อทุพพลภาพ หรือเงินประกันเมื่อเสียชีวิต ซึ่งจำนวนเงินสินไหมทดแทนที่จะได้รับนี้ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละแผนประกันที่ได้ทำไว้

10. เคลมสินไหมทดแทน

การเคลมประกัน หรือเคลมสินไหมทดแทน หมายถึงกระบวนขั้นตอนเพื่อขอรับผลประโยชน์ หรือเงินสินไหมทดแทนตามแผนประกันที่ทำ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินชดเชยรายได้, เงินประกัน เมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท 

11. ระยะเวลารอคอย, ระยะเวลาเอาประกัน

คำศัพท์ประกันสุขภาพนี้จะคุ้นหูกันดีในตอนซื้อประกัน ซึ่งระยะเวลารอคอย หรือระยะเวลาเอาประกันหมายถึง ช่วงเวลาที่รอให้ประกันมีผลคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น ประกันโรคร้ายแรงต้องใช้ระยะเวลารอคอย 90 วันถึงจะคุ้มครอง ซึ่งหากก่อนหน้า 90 วัน เกิดเจ็บป่วยตรวจพบโรคร้ายแรงดังกล่าว ก็จะไม่สามารถใช้ความคุ้มครองจากประกันได้

ศัพท์ประกัน_เคลมสินไหม

12. วันทำการ

โดยปกติแล้วเรามักจะเห็น “วันทำการ” ต่อท้ายในการแจ้งข้อมูลการติดต่อ หรือระยะเวลาการทำงาน ซึ่งวันทำการหมายถึง วันที่มีการทำงานตามระยะเวลาปกติ หรือจันทร์-ศุกร์ ยกตัวอย่างสำคัญที่บริษัทประกันนำมาใช้บ่อยๆ เช่น การเคลมจะใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือการนับระยะเวลาเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ไปอีก 15 วัน หรือ 3 สัปดาห์นั่นเอง 

13. ทุนประกันชีวิต

คำศัพท์ประกันนี้อาจจะคุ้นหูกับคนที่ทำประกันชีวิตเสียส่วนใหญ่ ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินความคุ้มครองที่จะได้รับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้เมื่อครบสัญญา หรือกรณีเกิดการเสียชีวิตของผู้ทำประกัน

14. เงินคืน

หมายถึงจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องคืนให้เรา เมื่อแผนประกันครบกำหนดสิ้นสุดสัญญา หรือครบกำหนดตามเงื่อนไขสัญญาของแผนประกันที่ได้ทำไว้ เช่น ประกันไม่เคลมมีคืนจากซิกน่า สามารถรับเงินคืน 15% ทุก 2 ปี 

15. เงินปันผล

สำหรับคำศัพท์ประกันนี้ส่วนมากจะได้รับเมื่อซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เสียมากกว่า โดยเงินปันผลเกิดจากบริษัทประกันเอาเบี้ยประกันของเราไปลงทุน ซึ่งถ้าได้กำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลในส่วนนี้กลับมา ส่วนจะได้รับเงินเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเบี้ยที่ลงทุนร่วมกับกำไรผลประกอบการของบริษัทประกันที่ซื้อไว้

16. ยกเลิกประกัน 

การยกเลิกประกัน คือการที่เราไม่ต้องการรับความคุ้มครองจากประกันอีกต่อไป ซึ่งในกระบวนการขอยกเลิกประกันต้องติดต่อแจ้งขอยกเลิก จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อทำการบันทึกเสียง เป็นหลักฐานยืนยันการยกเลิก การยกเลิกประกันจึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

17. เวนคืนกรมธรรม์ 

การเวนคืนกรมธรรม์ มีความหมายคล้ายๆ กับการยกเลิกประกัน โดยหมายถึงการขอสิ้นสุดสัญญาการคุ้มครองและหยุดจ่ายเบี้ยประกัน โดยการเวนคืนจะได้รับเงินก้อนจากค่าเบี้ยที่ได้จ่ายไป ซึ่งจำนวนเงินของการขอเวนคืนกรมธรรม์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยมา ร่วมกับ “มูลค่าเวนคืน” ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

ศัพท์ประกัน_ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก

18. ผู้ป่วยใน IPD

คำศัพท์ประกันผู้ป่วยใน หรือ IPD ย่อมาจาก In-Patient Department หมายถึงคนที่ต้องได้รับการรักษาและแอดมิดนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป หรือขยายให้เข้าใจง่ายก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาลนั่นเอง 

19. ผู้ป่วยนอก OPD 

คำศัพท์ประกันผู้ป่วยนอก หรือ OPD (Out-Patient Department) คือคนที่เข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ไม่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล เช่น หาหมอรักษาอาการเสร็จ สามารถรับยาและกลับบ้านได้เลย

20. ความจำเป็นทางการแพทย์ 

หมายถึงความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ โดยการรักษาต้องไม่เป็นเพียงเพื่อความสะดวกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการรักษาต้องเป็นไปตามมาตรการทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิต อ่านเพิ่มเติมคลิก

 

และนี่ก็คือ 20 คำศัพท์ประกันน่ารู้ ที่คนทำประกันควรต้องรู้และเข้าใจ เพราะหากเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ จะทำให้เราอ่านและทำความเข้าใจกรมธรรม์ได้ดีมากขึ้น และจะทำให้คุณเข้าใจถึงการคุ้มครอง กระบวนการในการใช้สิทธิ์ประกันต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ลดโอกาสในการเกิดความเข้าใจผิด และลดปัญหาในการเบิกเคลมประกันได้เป็นอย่างดี 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าผ่านช่องทาง

โทร: 1758 หรือ 0-2853-0000

อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com  ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Facebook Fanpage: ส่งข้อความผ่าน Cigna Thailand เวลาทำการ 09.00-22.00 น.ของทุกวัน

Live Chat: ส่งข้อความผ่าน Live Chat บนเว็บไซต์ซิกน่า ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

อ้างอิง

www.finspace.co/ศัพท์ประกัน/ 

www.bolttech.co.th/blog/คำศัพท์ประกันชีวิต 

www.itax.in.th/media/ประกันสุขภาพ/ 

https://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/about/non-life

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ