ดาวน์โหลด eBook

Office 4.0 Guide
Office 4.0 Guide

Office 4.0 Guide

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มนุษย์วัยทำงาน

เนื้อหาตอบโจทย์ผู้บริหาร, HR และ บุคคลทั่วไป

• กระบวนการทำงานแบบ Creative Workflow

• สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน

• ปัจจัยสำคัญในการมัดใจพนักงาน

Productivity
Productivity

Productivity

อยู่ที่ใจเริ่มต้นสร้างได้ทุกองค์กร

เนื้อหาตอบโจทย์ผู้บริหาร, HR และ บุคคลทั่วไป

• สุขภาพจิตเป็นพิษ บ่อนทำลาย productivity

• ความสัมพันธ์ที่ดีกับ productivity

• เสริมสร้างสุขภาพใจให้องค์กร

Productivity
Productivity

Productivity

ในยุค Hybrid Working

นิยามใหม่ของ Productivity ในยุค Hybrid Working

• คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

• แนวทางในการทำงานร่วมกัน

• สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม

Organization
Organization

Organization

ดึงดูดอย่างไรดีให้คนเข้าองค์กร

สร้างแรงดึงดูดใจ
ผ่าน Social Media

• เปิดโอกาสและเปิดกว้างทางความคิด

• ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

• สวัสดิการที่แตกต่างทั้งด้านสุขภาพและการเรียนรู้