ชดเชยรายวัน

เงินประกันรายได้อุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บ./วัน**

ไม่เคลมได้คืน

มอบโบนัสเงินคืนทุก 2 ปี 15% กรณีไม่เคยเคลมประกัน

รับเงินชดเชยพิเศษ

กรณีนอนพักรักษาตัวใน ร.พ นานเกิน 10 วัน
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • เงินชดเชยรายได้จากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 3,000 บาท**
 • กรณีรักษาตัวใน ICU รับเงิดชดเชยเพิ่ม สูงสุด 1,500 บาท**
 • ไม่เคลม ได้เงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี
 • รับเงินปลอบขวัญ สูงสุด 45,000 บาท** หากนอน รพ.ติดต่อกันเกิน 10 วัน
 • พิเศษ บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistance)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาท/วัน

เงินชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)500 บาท
รับเพิ่ม เงินชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)+500 บาท
รักษาตัวใน ICU รับเงินชดเชยเพิ่ม (สูงสุด 15 วัน)+500 บาท
นอน รพ.ติดต่อกันเกิน 10 วัน รับเพิ่ม25,000 บาท
ค่าเดินทางเพื่อเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน400 บาท
ไม่เคลม ได้เงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี
ราคาเบี้ยประกัน 300 บาท/เดือน***
(10 บาท/วัน)

ชดเชยรายได้สูงสุด 2,000 บาท/วัน

เงินชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)1,000 บาท
รับเพิ่ม เงินชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)+1,000 บาท
รักษาตัวใน ICU รับเงินชดเชยเพิ่ม (สูงสุด 15 วัน)+1,000 บาท
นอน รพ.ติดต่อกันเกิน 10 วัน รับเพิ่ม35,000 บาท
ค่าเดินทางเพื่อเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน600 บาท
ไม่เคลม ได้เงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี
ราคาเบี้ยประกัน 501 บาท/เดือน***
(17 บาท/วัน)

ชดเชยรายได้สูงสุด 3,000 บาท/วัน

เงินชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)1,500 บาท
รับเพิ่ม เงินชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)+1,500 บาท
รักษาตัวใน ICU รับเงินชดเชยเพิ่ม (สูงสุด 15 วัน)+1,500 บาท
นอน รพ.ติดต่อกันเกิน 10 วัน รับเพิ่ม45,000 บาท
ค่าเดินทางเพื่อเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน800 บาท
ไม่เคลม ได้เงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี
ราคาเบี้ยประกัน 702 บาท/เดือน***
(23 บาท/วัน)

* ค่าเบี้ยเริ่มต้น คำนวณจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 20-35 ปี ที่เลือกแผน S

** ความคุ้มครองสูงสุด คำนวณจากความคุ้มครอง แผน L

*** ค่าเบี้ยเริ่มต้นคำนวณจาก เบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 20-35 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 • กรณีเงินชดเชยรายได้ รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงพยาบาล รวมถึง โรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: กรณีความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับ การรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยมีความจำเป็นทางการแพทย์* เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัยที่รับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก การรักษาตัวแบบคนไข้ในที่โรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) หรือ การรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์