ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

แผนประกันคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ คืนเบี้ยประกันทุก 2 ปี

เจ็บป่วยห้ามกันไม่ได้ เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพไว้ก่อนดีกว่า โรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

คุ้มครองสูงสุด
2,980,000 บาท*

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
40,000 บาท/เดือน*

ไม่เคลมมีคืน
15% ทุก 2 ปี

 

สิทธิประโยชน์*

  • พิเศษรับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาททุกกรมธรรม์*
  • ทุก 2 ปีไม่เคลมจ่ายคืน 15% จากเบี้ยประกันภัยรวม 2 ปี
  • คุ้มครองมะเร็งสูงสุด 2,400,000 บาท*
  • เงินชดเชยรายได้ครอบครัวจากโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุดเดือนละ 40,000 บาท นานถึง 12 เดือน*(ความคุ้มครองเสริม)
  • ค่ารักษาพยาบาลพิเศษเพิ่มเติมกรณีมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด 100,000 บาท (ความคุ้มครองเสริม)

เงื่อนไข

  • จัดส่งบัตรกำนัล Tesco Lotus ภายใน 60 วันหลังจากการซื้อประกันคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน ขอสงวนสิทธิ์การมอบบัตรกำนัล
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 6
**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี สำหรับแผน 1