ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

แผนประกันสุขภาพ โรคร้าย…คุ้มครองครบ

สุขภาพพัง! แล้วทำให้ชีวิตต้องสะดุด หมดห่วงเรื่องค่ารักษา สบายใจเพราะมีค่าชดเชยรายได้

คุ้มครองสูงสุด
1,800,000 บาท*

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
1,200 บาท/วัน*

ค่าชดเชยรายได้เพิ่มเติมสูงสุด
12,000 บาท*

 

รายละเอียดความคุ้มครอง*

  • ความคุ้มครองสูงสุด 4 โรคร้ายแรงได้แก่ ไตวาย หัวใจวาย หลอดเลือดสมองแตก นอนโคม่า 1,800,000 บาท
  • ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุวันละ 1,200 บาท
  • นอนห้อง ICU ชดเชยรายได้เพิ่มวันละ 1,200 บาท
  • รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกันจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 12,000 บาท

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 3