ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

แผนประกันอุบัติเหตุ รักครอบครัว

เป็นเสาหลักของครอบครัวหมดห่วง มีเงินชดเชยรายได้ทุกเดือน รวม 12 เดือน

คุ้มครองสูงสุด
2,000,000 บาท*

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
480,000 บาท*

เคลมค่ารักษาสูงสุดต่อครั้ง
10,000 เบาท*

 

รายละเอียดความคุ้มครอง*

  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท
  • ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุวันละ 1,000 บาท
  • รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน 480,000 บาท
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
  • ค่าปลงศพ 20,000 บาท

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 3