ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

#เอาอยู่ เรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพมิติใหม่ #ซูเปอร์แพลน

    ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน

    จ่ายค่าเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเดือนละ 181 บาท (วันละ 6 บาท)

#เอาอยู่

แม้จะเจอโรคร้ายยอดฮิต

ประกันสุขภาพมิติใหม่ #ซูเปอร์แพลน

ครั้งแรกที่ให้คุณเลือกคุ้มครองเฉพาะโรคที่เสี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงกลุ่มโรคใหม่ๆ อย่าง ออฟฟิศซินโดรม ซีสต์ เนื้องอก มะเร็งทุกระยะ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ฯลฯ

สนใจแผนประกันนี้ กรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการปกติ)
ไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาตามจริง ไม่จำกัดวงเงินรายการค่ารักษา ทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอ ค่าผ่าตัด ฯลฯ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ลืมไปเลยกับประกันสุขภาพแบบเดิมๆ


ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

ใช้ได้กว่า 330 โรงพยาบาลและคลีนิคทั่วไทย ไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บ ไม่ต้องปวดหัวกับการส่งเอกสารเบิกเคลมค่ารักษา เพียงแค่ยื่นซิกน่า แคร์การ์ดกับสถานพยาบาลในเครือข่าย


ไม่เป็นภาระลูกหลาน

ตรวจพบโรคร้ายครั้งแรก รับเงินก้อนทันที สูงสุด 500,000 บาท ทำงานไม่ได้ หมอนัดทุกสัปดาห์ ค่าผ่อนคอนโด ค่าผ่อนรถก็ยังต้องจ่าย แต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ไม่มีสะดุด


ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพ 1

ความคุ้มครองสุดฮิต คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ซีสต์ และเนื้องอก ตรวจพบรับเงินก้อน และมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบไม่จำกัดแต่ละรายการให้แบบตลอดชีพ จะรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ก็ครอบคลุม

แผน : โรคร้ายไม่กลัว

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพ 2

ครั้งแรกกับความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มโรคยอดฮิตอย่างออฟฟิศซินโดรม ทั้งหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท กรดไหลย้อน นิ้วล็อก บ้านหมุน ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ไข้หวัด)

แผน : เบสิค สมาร์ทเวิร์ค


ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่า แคร์การ์ด

ประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หมอจะนัดทุกสัปดาห์ หรือผ่าตัดใหญ่ ก็ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถใช้ได้มากกว่า 330 โรงพยาบาลและคลีนิคทั่วไทย

สนใจแผนประกันนี้ !


กว่า +80,000 คน

มั่นใจใน #ซูเปอร์แพลน

#เอาอยู่ เรื่องค่ารักษาพยาบาล

#ไม่ต้องสำรองจ่าย #ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน


คำถามเกี่ยวกับแผนประกัน?

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์และเงื่อนไขในการพิจารณารับประกัน ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาเงื่อนไขและความคุ้มครองก่อนการสมัครเอาประกันทุกครั้ง

  1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 20-50 ปี
  2. ต้องตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ
  3. ไม่เคยมีประวัติการรักษาหรือเคยเป็นมาก่อน

เคลมได้จริง โดยหลังจากบริษัทฯพิจารณาอนุมัติสินไหมครั้งแรกแล้ว

- สถานพยาบาลในเครือข่าย ผู้เอาประกันสามารถยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (ซิกน่า แคร์การ์ด) หรือบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ทันที

- สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันต้องทำการสำรองเงินจ่ายแล้วนำใบเสร็จและหลักฐานการรักษา มายื่นเบิกเคลมกับบริษัทฯในภายหลัง

- ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาแต่ละรายการ เช่น ค่าห้องเดี่ยว ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอ คุ้มครองตามจริง ภายใต้วงเงินแต่ละแผน

- ตรวจพบโรคร้ายได้เงินก้อน

- รับประกันต่ออายุกรมธรรม์ ถึงแม้ตรวจพบโรคร้าย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. เบี้ยประกันเริ่มต้น 6 บาท คำนวณจากแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน เวิร์ค เวิร์ค รายเดือน ช่วงอายุผู้เอาประกัน 31-35 ปี
  2. ความคุ้มครองสูงสุด 3.3 ล้านบาท สำหรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนดำรงชีพ คำนวณจากแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน โรคร้ายไม่กลัว แผนที่ 7
  3. การชดเชยรายได้เพิ่มเติมขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ เท่านั้น
  4. การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
  5. ไม่จำกัดวงเงินรายการค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง เช่น ค่าผ่าตัด ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผ่าตัด เป็นตั้น ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมขึ้นอยู่กับแผนประกันและความคุ้มครองที่เลือก
  6. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และโปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี