5 เคล็ดลับ HR ต้องรู้ รับมือพนักงานขอต่อรองเงินเดือน

5 วิธีรับมือพนักงานขอต่อรองเงินเดือน ทำอย่างไรดี? 

รายงานของ PayScale ระบุว่า 37% ของพนักงานต้องการขอขึ้นเงินเดือนจากนายจ้าง จึงมีความเป็นไปได้มากที่วันหนึ่งพนักงานในบริษัทของคุณอาจเป็น 1 ใน 37% นั้นเช่นกัน

ดังนั้น ในฐานะ HR จึงต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าคุณไม่เตรียมพร้อม เมื่อพนักงานเดินเข้ามาต่อรองขอขึ้นเงินเดือน คุณจะไม่รู้ว่าต้องวางตัวและพูดคุยอย่างไร ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ หากตัดสินใจจัดการกับสถานการณ์ผิดพลาดก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจลาออกของพนักงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

บทความนี้ เรามี 5 เคล็ดลับที่ HR ต้องรู้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การต่อรองเงินเดือนที่น่าอึดอัดใจ และช่วยจัดการปัญหาให้คลี่คลายไปในทางที่ดีทั้งกับพนักงานและบริษัท ดังนี้

5 เคล็ดลับ HR ต้องรู้ รับมือพนักงานขอต่อรองเงินเดือน
 1. ตั้งใจฟังแต่อย่ารีบให้คำตอบ

  เมื่อพนักงานเดินเข้ามาหาคุณเพื่อขอเจรจาต่อรองเงินเดือนอาจเป็นเหตุการณ์ที่คุณคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ สิ่งที่คุณควรทำ คือ การตั้งใจฟัง โดยพยายามทำตัวเป็นกลางในขณะที่พูดคุยและจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่คุณได้ฟังจากพนักงานว่าเหตุใดพวกเขาจึงรู้สึกว่าสมควรได้รับการขึ้นเงินเดือน

  ทั้งนี้ อย่าเพิ่งรีบให้คำตอบใดๆ ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่แนวโน้มของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพราะจะทำให้พนักงานเกิดความคาดหวัง ในเบื้องต้น ควรแจ้งพนักงานว่าคุณจำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาคำร้องขอ แล้วจะนัดหมายวันเพื่อให้คำตอบที่แน่ชัดอีกทีในภายหลัง

 2. ตรวจสอบฐานเงินเดือนภายในองค์กร

  หลังจากพูดคุยกับพนักงานแล้ว ให้คุณดำเนินการตรวจสอบฐานเงินเดือนภายในองค์กร เพื่อค้นหาว่าบริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานคนดังกล่าวน้อยกว่าคนอื่นหรือไม่ โดยจะต้องเปรียบเทียบร่วมกับปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ระยะเวลาในการทำงานที่บริษัท และฐานเงินเดือน เพื่อป้องกันอคติและทำให้กระบวนการตรวจสอบของคุณดูมีความน่าเชื่อถือและยุติธรรม

 3. วิเคราะห์ฐานเงินเดือนเทียบกับบริษัทอื่น

  ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ว่าฐานเงินเดือนของพนักงานในบริษัทของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือไม่ โดยสามารถใช้ข้อมูลสถิติแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อค้นหาค่าจ้างเฉลี่ยตามอุตสาหกรรมร่วมกับข้อมูล Job Description ของพนักงานบริษัทอื่นในตำแหน่งเดียวกัน จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับหน้าที่ ทักษะ และข้อกำหนดต่างๆ ของพนักงานบริษัทคุณ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าอัตราค่าจ้างปัจจุบันของบริษัทมีความเหมาะสมและยุติธรรมแล้วหรือไม่

 4. พิจารณาคุณค่าของพนักงาน

  ก่อนตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธการเจรจาต่อรองเงินเดือนของพนักงาน คุณควรพิจารณาว่าถ้าพนักงานตัดสินใจลาออกจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและ Productivity ของบริษัทมากน้อยเพียงใด ซึ่งคุณสามารถประเมินคุณค่าของพนักงานได้โดยดูจากประสิทธิภาพการทำงานและผลงานในอดีต เช่น หากพนักงานคนดังกล่าวเป็นพนักงานขาย ให้ลองคำนวณว่าในแต่ละปีพวกเขาช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด

  ในกรณีที่พนักงานไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยตรง ให้พิจารณาถึงคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมกับองค์กร ความมุ่งมั่นในการทำงาน การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นต้น

  นอกจากนี้ คุณควรคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนพนักงานใหม่ว่าบริษัทต้องใช้เวลาและสูญเสียเงินเท่าไรตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาจนถึงการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เทียบเท่ากับพนักงานคนเดิมด้วย

5 เคล็ดลับ HR ต้องรู้ รับมือพนักงานขอต่อรองเงินเดือน
 1. ให้คำตอบพร้อมเหตุผลกับพนักงาน ที่มาต่อรองเงินเดือน

  Harvard Business Review ระบุว่า 70% ของพนักงานที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นเงินเดือนโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมกล่าวว่า พวกเขาวางแผนที่จะหางานใหม่ภายใน 6 เดือนข้างหน้า

  ในทางกลับกัน การขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานโดยไม่บอกเหตุผลก็อาจนำไปสู่ปัญหาและความเข้าใจผิดในหมู่เพื่อนร่วมงานของพนักงานที่จะพากันมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนตามๆ กันแบบไม่จบสิ้น

  ในทางกลับกัน การขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานโดยไม่บอกเหตุผลก็อาจนำไปสู่ปัญหาและความเข้าใจผิดในหมู่เพื่อนร่วมงานของพนักงานที่จะพากันมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนตามๆ กันแบบไม่จบสิ้น

  • การปฏิเสธคำร้องขอ การต่อรองเงินเดือน

   หากพนักงานยังไม่สมควรได้รับการขึ้นเงินเดือน คุณอาจต้องบอกพนักงานว่าบริษัทยังไม่สามารถเพิ่มงบประมาณในส่วนของค่าจ้างได้ในช่วงเวลานี้ แต่อาจชดเชยเป็นโบนัสในช่วงปลายปีแทน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่พวกเขาจะปรับปรุงการทำงานและแสดงความสามารถให้เห็นเด่นชัดขึ้น

  • การตอบรับคำร้องขอ การต่อรองเงินเดือน

   หากคุณยอมรับคำขอขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ให้บอกเหตุผลพร้อมยกตัวอย่างผลงานอันยอดเยี่ยมที่พวกเขาได้ทำและช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คุณอาจเพิ่มเงื่อนไขให้พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรือลองเสนอทางเลือกเป็นการเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานน้อยกว่าจำนวนที่พวกเขาร้องขอ

  สรุป วิธีรับมือการต่อรองเงินเดือนของพนักงาน

  การต่อรองขอขึ้นเงินเดือนของพนักงานเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์และความคาดหวัง จึงไม่ใช่แค่การพูดคุยถึงข้อเท็จจริงและตัวเลขด้านงบประมาณเท่านั้น ดังนั้น HR ทุกคนจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรไปพร้อมๆ กับการช่วยบริหารค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของบริษัทให้ยังคงเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง