ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
   แก้ไขข้อมูล

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองแผนประกันพิเศษสุดๆ
“ ซื้อ 1 ดูแล 2 ”

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ความคุ้มครองทั้งโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ 1

350,000 บ.500,000 บ.650,000 บ.800,000 บ.

350,000 บ.500,000 บ.650,000 บ.800,000 บ.

105,000 บ.150,000 บ.195,000 บ.240,000 บ.

15,000 บ.20,000 บ.25,000 บ.30,000 บ.

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ 2 (คนพิเศษ)

150,000 บ.200,000 บ.250,000 บ.300,000 บ.

10,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.

ค่าเบี้ยประกัน (บาท/เดือน)

ช่วงอายุ 31-35 ปี

396 บ.

539 บ.

682 บ.

824 บ.

เพิ่มความคุ้มครองเสริม สำหรับคนที่ 1

1,000 บ./วัน2,000 บ./วัน2,000 บ./วัน2,000 บ./วัน

ค่าเบี้ยประกันรวม (บาท/เดือน)

ช่วงอายุ 31-35 ปี

450 บ.

649 บ.

791 บ.

933 บ.

ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย

"มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,200,000

200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,200,000

ค่าเบี้ยประกัน (รายเดือน)

174 บ.

261 บ.

349 บ.

435 บ.

653 บ.

871 บ.

1,044 บ.

ความคุ้มครองเสริม มะเร็งระยะลุกลาม (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่ม)

40,00060,00080,000100,000100,000100,000100,000

20,000
(240,000)
30,000
(360,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ
“คุ้มครองทันใจ”

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

600,000 บ.900,000 บ.1,200,000 บ.1,500,000 บ.

+600,000 บ.+900,000 บ.+1,200,000 บ.+1,500,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.360,000 บ.450,000 บ.

+600,000 บ.+900,000 บ.+1,200,000 บ.+1,500,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.360,000 บ.450,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรวม (บาท/เดือน)

ช่วงอายุ 20-60 ปี

217 บาท

333 บาท

434 บาท

470 บาท

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ
"รักครอบครัว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

สำหรับเด็ก
(6-19 ปี)

 

 

1,000,000 บ.1,500,000 บ.2,000,000 บ.200,000 บ.

 

 

300,000 บ.450,000 บ.600,000 บ.60,000 บ.

 

 

20,000
(240,000) บ.
30,000
(360,000) บ.
40,000
(480,000) บ.
-

 

 

5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.5,000 บ.

 

 

500 บ.1,000 บ.1,000 บ.500 บ.

 

 
20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.

 

 

 

 

 

 
-

 

 
---

 

 

 

 

 

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ

"ชดเชยรายวัน บวกบวก"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

500,000 บ.750,000 บ.1,000,000 บ.

150,000 บ.225,000 บ.300,000 บ.

+500,000 บ.+750,000 บ.+1,000,000 บ.

5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.

700 บ.1,000 บ.1,000 บ.

30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

363 บ.

513 บ.

604 บ.

ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพ

"โรคร้าย...คุ้มครองครบ"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1,200,000 บ.1,500,000 บ.1,800,000 บ.

700 บ.1,000 บ.1,200 บ.

700 บ.1,000 บ.1,200 บ.

7,000 บ.10,000 บ.12,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31 - 35 ปี)

407 บ.

535 บ.

641 บ.

   แก้ไขข้อมูล

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

600,000 บาท

+600,000 บาท

180,000 บาท

+600,000 บาท

180,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายเดือน

217 บาท

 

 

1,000,000 บาท

 

 

300,000 บาท

 

 

20,000
(240,000) บาท

 

 

5,000 บาท

 

 

500 บาท

 

 

20,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 
-

เบี้ยประกันภัยรายเดือน