ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง

ทั้งในและต่างประเทศจากซิกน่า

ความคุ้มครองพิเศษ...สำหรับคุณและครอบครัวที่คุณรักเท่านั้น

คุ้มครองทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อเดินทางจากที่อยู่อาศัยภายในประเทศ เป็นระยะทางตั้งแต่ 150 ก.ม. ขึ้นไป หรือ เดินทางไปต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

คุ้มครองยาวนานถึง 1 ปี เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ขณะเดินทางเกิดขึ้นได้เสมอ

ไม่จำกัดวงเงิน

คุ้มครองไม่อั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดของคุณ และครอบครัว

ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย*

ทั้งค่ายานพาหนะ ค่าบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ หากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสำหรับญาติหรือเพื่อนสนิท หากต้องบินไปดูแล ค่าดูแลเด็ก ในปกครองระหว่างรักษาตัว ฯลฯ

ไม่ต้องจ่าย*

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเราช่วยจัดการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้าย และหรือช่วยดำเนินการติดต่อเพื่อใช้แผนประกันสุขภาพของคุณ

*เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

*ผู้ลงทะเบียนได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนคู่สมรสและบุตรสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ โดยผู้ลงทะเบียนยินยอมให้บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และพันธมิตร อ้างถึงท่านหากคู่สมรสและบุตรของท่านต้องการทราบแหล่งที่มาของข้อมูล และอนุญาตให้บริษัทฯ ติดต่อกลับผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การตลาด และอื่นๆที่จะมีในอนาคต

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่คุณและครอบครัวจะได้รับจากซิกน่าประกันภัย

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตและมีความจำเป็น ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า หรือ เคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อพักฟื้น

บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย

ในกรณีที่สมาชิกฯ เดินทางไปเพียงลำพัง และ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย ในเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

บริการส่งศพกลับประเทศ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่คุณและครอบครัวจะได้รับจากซิกน่าประกันภัย

บริการติดตามสัมภาระหรือเอกสาร

ที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชม.

บริการรับฝากและส่งต่อข้อความสำคัญ

บริการแนะนำล่ามหรือเจ้าหน้าที่กฎหมาย

บริการให้ข้อมูลประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล

เงื่อนไขการให้บริการ (คลิก)