ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และราคาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์

รายชื่อโรงพยาบาล

 1. รพ.จุฬาลงกรณ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท
 2. รพ.ราชวิถี เสียค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท
 3. รพ.รามาธิบดี เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 4. รพ.วิชัยยุทธ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 7,500 บาท
 5. รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล เสียค่าใช้จ่าย ราคา 7,900 – 10,000 บาท
 6. รพ.พญาไท 2 เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 6,100 บาท
 7. รพ.พญาไท 3 เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 6,100 บาท
 8. รพ.แพทย์รังสิต เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 8,000 บาท
 9. รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 9,900 บาท
 10. สถาบันบำราศนราดูร เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 8,000-14,000 บาท
 11. รพ.กรุงเทพคริสเตียน เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 – 10,000 บาท
 12. รพ.พระราม 9 เสียค่าใช้จ่าย 8,000 – 10,000 บาท
 13. รพ.เปาโลเมโมเรียล เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 14. รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 15. รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 16. รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 17. รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป
 18. รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง เสียค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ฯสามารถตรวจหา COVID-19 ฟรี

สามารถเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจฟรี ได้แก่

 1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน บวกกับมีอาการของ COVID-19 คือ มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
 2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย COVID-19
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
  • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
  • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้