ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันว่าทำไมถึงต้องถูกหักค่าเบี้ยประกันภัย 2 ยอดในรอบบิลแรก?

หมายเหตุ

  • เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายเดือนเท่านั้น
  • สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันในรอบแรก อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย 2-3 ยอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีตัดบัตรเครดิตของลูกค้า