ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

Q: หากเกิดเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าว?

  • กรณีผู้ป่วยใน: ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเครือข่ายได้ตามปกติ หรือ สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
  • กรณีผู้ป่วยนอก: ขอความกรุณาลูกค้าสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยเก็บเอกสารการชำระเงินไว้แล้วนำมาเบิกค่าสินไหมได้ในภายหลังที่ระบบใช้งานได้ตามปกติ


Q: ลูกค้าทำรายการเบิกค่าสินไหมได้ไหม?

A: ลุกค้าสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือส่งแฟกซ์ เพื่อใช้เบิกค่าสินไหมได้ตามขั้นตอนทั่วไป เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินงานให้ทันทีเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


Q: ลูกค้าทำรายการยกเลิกได้ไหม?

A: ลุกค้าสามารถทำรายการยกเลิกได้ปกติ


Q: ทำรายการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์แจ้งกรมธรรม์

A: ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ทันทีหลังจากที่ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 7 วันทำการ


Q: ทำรายการซื้อประกัน แต่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล์

A: ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล์หลังจากที่ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 7 วันทำการ กรณียังไม่ได้รับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1758


Q: ทำรายการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ได้รับความคุ้มครองทันทีเลยหรือไม่

A: ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทันที หลังจากทำรายการจ่ายเงินสำเร็จ


Q: ระบบของธนาคารไม่ได้ตัดเงินค่าเบี้ยประกัน กรมธรรม์จะสิ้นสถานะความคุ้มครองหรือไม่?

A: กรมธรรม์ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครองจากยอดเงินที่เคยเรียกเก็บสำรองเอาไว้ในงวดแรก บริษัทจะทำการเรียก


เก็บค่าเบี้ยประกันหลังจากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ท่านสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ทุกช่องทาง เพื่อตรวจสอบสถานะและข้อมูลกรมธรรม์


ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758 หรือ 0-2853-0000 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น., วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.) และส่งข้อความ Inbox มาที่ Facebook Cigna Thailand ที่ลิงก์นี้ http://m.me/CignaThailand ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.ทุกวัน

บริษัทขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ให้ซิกน่าดูแลคุณ