• คำถามพบบ่อย

    เลือกหัวข้อที่คุณสงสัยหรืออยากรู้ จากคำถามที่พบบ่อย ของแผนประกันซิกน่า 

คำถามทั่วไป

Q สนใจซื้อประกันกับทางบริษัทซิกน่า ประกันภัย ต้องทำอย่างไร
A สอบถามผลิตภัณฑ์ หรือสนใจผลิตภัณฑ์ โทร. 02-784-2000 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  หรือ กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ประกันอุบัติเหตุ

Q ประกันอุบัติเหตุคืออะไร
A การประกันภัยอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

ประกันโรคร้าย

Q ทำไมต้องซื้อประกันโรคร้าย
A ประกันโรคร้าย จัดอยู่ในหมวดของประกันสุขภาพ โดยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา โรคร้ายตามที่ระบุในกรมธรรม์  ในกรณีเจ็บป่วย มีความจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยในกรณีต่างๆ ซึ่งความคุ้มครองและเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันออกไปตามอายุและตามแผนประกันที่เลือกซื้อ การซื้อประกันโรคร้ายนี้เป็นแบ่งเบาหรือบรรเทาค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดหรือตั้งใจ จะเป็นการลดภาระของบุคคลในครอบครัวไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูง และทำ ให้มีสภาพคล่องทางการเงินของครอบครัวในกรณีเจ็บป่วย

ประกันการเดินทาง

Q What document or information foreign customer need to prepare to purchase travel insurance?
A In case of purchasing travel insurance at Cigna, please preapre these following documents. A copy of passport of insurer Address Full name of beneficiary (If case no define, it will be in line with legal) Travel information (Destination country, Travel start and return date)

ประกันสุขภาพพิเศษสุดสุด

Q ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพพิเศษสุดสุดจากซิกน่า
A ประกันสุขภาพพิเศษสุดสุดนี้เป็นแผนประกันที่ทางบริษัทซิกน่า ประกันภัย ได้คัดสรรและจัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมแบบหลากหลายรวมกันอยู่ในประกันสุขภาพพิเศษสุดสุดนี้ ในราคาสุดคุ้ม เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า  โดยความคุ้มครองและเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันออกไปตามอายุและตามแผนประกันที่เลือกซื้อ

บริการพิเศษจากซิกน่า

Q บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง คืออะไร
A บริการพิเศษที่บริษัทซิกน่า ประกันภัยมอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทซิกน่า ประกันภัย ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอสซิสท์ อเมริกา พร้อมให้บริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทาง เพื่อเป็นเพื่อนดูแลคุณยามคุณเจ็บป่วย หรือยามคุณประสบเหตุฉุกเฉินในชีวิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม