TH Thai

ลงทะเบียนรับกระเป๋า

โปรดใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสาร บริการ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท


*เงื่อนไขการรับของรางวัล :

   - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเรียนเชิญที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมรายการจากซิกน่าประกันภัยเท่านั้น
   - รับกระเป๋า Bossini Nightlong ขนาด 18” x 7” x 16” มูลค่า 2,590 บาท เมื่อลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน https://www.cigna.co.th/engagementtesco_bossini พร้อมกรอกรหัสเอกสิทธิ์ที่ท่านได้รับทาง SMS
   - ลูกค้าต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องโดยไม่ลดแผนความคุ้มครอง และกรมธรรม์จะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
   - ของสมนาคุณจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
   - ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562
   - ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
   - ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

Trans Fat มะเร็งในคราบความอร่อย

ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันทรานส์ LDL คอเลสเตอรอลชั้นเลว คอเลสเตอรอลชนิดดี เมตาบอลิซึม ฯลฯ อย่าเพิ่งตกใจ! กับศัพท์วิชาการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสุดฮอตในปัจจุบันอย่าง “ไขมันทรานส์” ภัยใกล้ตัวที่คุณไม่รู้จักไม่ได้! อ่านเพิ่มเติม...