ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

“ซูเปอร์แพลน คุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ”

แผน S

แผน M

แผน L

แผนคุ้มครองหลัก

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000200,000300,000

บริการเสริมพิเศษ

- บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง
- ซิกน่าแคร์การ์ด
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

แผนคุ้มครองเสริม 1

+ 54 บาท/เดือน

+ 88 บาท/เดือน

+ 196 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

แผนคุ้มครองเสริม 2

+ 69 บาท/เดือน

+ 113 บาท/เดือน

+ 253 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

แผนคุ้มครองเสริม 3

+ 176 บาท/เดือน

+ 234 บาท/เดือน

+ 305 บาท/เดือน

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000200,000300,000

แผนคุ้มครองหลัก

281 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

150,000 บาท

บริการเสริมพิเศษ

- บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

แผนคุ้มครองเสริม 1

+ 54 บาท

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

แผนคุ้มครองเสริม 2

+ 69 บาท

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

แผนคุ้มครองเสริม 3

+ 176 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

150,000 บาท