การเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหม

ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหม

ผู้ทำประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหม ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

1. เคลมออนไลน์ : แอปพลิเคชัน Cigna Anywhere

1.1 สำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชันแล้ว สามารถเข้าไปที่ “เมนูเคลม” เลือก “ยื่นเคลมออนไลน์”

Cigna Anywhere

วิธีการยื่นเคลมออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 3 ขั้นตอน

1.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน สามารถคลิกดาวน์โหลดที่ App store หรือ Google play store

Cigna Anywhere

วิธีการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน

ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพียง 5 ขั้นตอน

2.My Cigna : เข้าไปที่ “เมนูการเคลม” เลือก “การยื่นเคลมสินไหม”
3. อีเมล : Cigna.customerservice@Cigna.com
4. แฟกซ์ : 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน
5. ไปรษณีย์ : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ :
- กรณียื่นเคลมออนไลน์ ไม่เกิน 5,000 บาท ให้เก็บเอกสารตัวจริงไว้อีก 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติเคลม แต่ในกรณีที่ยื่นเคลมเกิน 5,000 บาท ต้องส่งเอกสารตัวจริงกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
- กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สำหรับช่องทางอีเมล์และแฟกซ์ ต้องส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ

ตรวจสอบสถานะการเคลม

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน Cigna Anywhere : สามารถเข้าไปที่ “เมนูเคลม” เลือก “ตรวจสอบสถานะการเคลม” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ “1 ปี ย้อนหลัง”
2. LINE OA : สามารถเข้าไปที่ “เมนูการเคลมประกัน” เลือก “ติดตามสถานะการเคลม” เลือก “My Claim” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ “1 ปี ย้อนหลัง”
3. My Cigna : สามารถเข้าไปที่ “เมนูการเคลม” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ ”1 ปี ย้อนหลัง”

เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

เลือกประเภทความคุ้มครองที่คุณต้องการเรียกร้องค่าสินไหม

การเคลมประกันที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

การเคลมประกันที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันทันตกรรม

ประกันทันตกรรม

ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์