ยกเลิกประกัน ซิกน่า

ขั้นตอนการขอยกเลิกประกัน ซิกน่า ต้องทำอย่างไร ?

 

 

เชื่อว่ามีหลายคนที่ตัดสินใจซื้อประกันแล้วมีเหตุให้ต้องยกเลิกกลางคัน ซึ่งอาจเกิดจากต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาด้านการเงิน ความไม่เข้าใจในเงื่อนไขของตัวกรมธรรม์ ไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับในทันที หรือเจอแผนประกันที่ให้ความรู้สึกว่าคุ้มครองดีกว่าก็ตาม ทำให้ผู้ทำประกันมีความต้องการขอยกเลิกประกันที่ได้ทำไว้ ซึ่งจริงๆ แล้วผู้ทำประกันสามารถปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้ทำไว้ก่อนได้ และเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงมีคำถามในใจว่า ถ้าต้องการจะ ยกเลิกประกัน ซิกน่า ต้องทำอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบที่จะช่วยคลายข้อสงสัยได้ดังนี้

  

1. การยกเลิกประกัน คืออะไร ?

 

การยกเลิกประกัน ซิกน่า ถือเป็นการขอสิ้นสุดการคุ้มครองของประกันต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยทางผู้ทำประกันจะต้องแจ้งเรื่องและยื่นคำร้องกับทางตัวแทน หรือบริษัทโดยตรง และต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทได้ระบุไว้ให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกประกัน ซิกน่าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้อาจจะมีระยะเวลาที่นานกว่า เนื่องจากการพิจารณาที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบุคคล โดยตัวแทนหรือบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ทำประกันทราบอีกครั้ง และในกรณีไม่มีตัวแทนผู้เอาประกันสามารถสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้ 

 

ยกเลิกประกัน ซิกน่า_ขั้นตอนยกเลิกประกัน

 

2. ยกเลิกประกันได้เงินคืนหรือไม่ ?

 

ในเรื่องของเบี้ยประกันถือเป็นอีกข้อสงสัยที่ผู้ต้องการจะยกเลิกประกันอยากรู้มากที่สุดเช่นกัน ซึ่งเงินเบี้ยประกันจะได้รับคืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงประเภทของประกันที่ลูกค้าได้เลือกทำไว้นั่นเอง ซึ่งโดยปกติประกันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือประกันชีวิตและประกันภัย โดยเงื่อนไขการขอเงินคืนหลังการยกเลิกก็จะแตกต่างกัน ดังนี้

  • กรณีของประกันชีวิต หากทำประกันในลักษณะของประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องยาวนานและจ่ายค่าเบี้ยเป็นรายปี ในกรณีนี้หลังจากยกเลิกสามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ ซึ่งจะได้มาก หรือน้อยเพียงใดนั้น จะเป็นไปตามสัดส่วนที่สัญญาได้แจ้งไว้ (ซึ่งสำหรับแผนประกันของซิกน่า ยังไม่มีแผนประกันในรูปแบบของประกันชีวิต)

  • กรณีของประกันภัยต่างๆ หรือประกันสุขภาพ ที่มีการดูแลความคุ้มครองเป็นรายเดือน การจ่ายเบี้ยจะเป็นการจ่ายเพื่อแลกความคุ้มครองในช่วงเดือนนั้นๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า “เบี้ยแบบจ่ายทิ้ง” ซึ่งประกันสุขภาพของซิกน่าจะเป็นประกันในลักษณะนี้ ดังนั้นหลังการยกเลิกประกันจะไม่ได้เงินคืน แต่สำหรับประกันสุขภาพบางตัวจากซิกน่า หากยังไม่ได้ยกเลิกตามระยะเวลาที่กำหนดและยังไม่เคยเคลม ลูกค้าซิกน่าสามารถรับเงินค่าเบี้ยคืนตามที่สัญญาระบุได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกันไม่เคลมมีคืนได้ที่นี่

สำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งทำประกันและต้องการขอยกเลิก สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยจะได้รับเงินค่าเบี้ยที่จ่ายคืนเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการยกเลิกกรมธรรม์ ทั้งนี้ผู้ทำประกันจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนทำการยกเลิกประกัน เพราะในบางกรณีอาจจะได้รับเงินประกันคืนที่น้อยกว่าเบี้ยที่จ่ายไป และในบางกรณีเป็นเบี้ยประกันแบบจ่ายทิ้ง หรือประกันแบบไม่มีปันผล ตรงส่วนนี้เมื่อยกเลิกประกันก็จะไม่ได้รับเงินคืน แถมยังทำให้เสียสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะได้รับไปอีกด้วย

3. ยกเลิกประกัน ซิกน่า มีขั้นตอนอย่างไร

 

เมื่อผู้ทำประกันพิจารณาผลประโยชน์ที่จะต้องเสียไปอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยังคงต้องการขอยกเลิกประกันจาก Cigna จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แจ้งความจำนงเรื่องขอยกเลิกกรมธรรม์กับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ทำประกันสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านเฟซบุ๊ก Cigna thailand, Line official @Cigna thailand หรือโทร 1758, 02-853-0000

2. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์กรมธรรม์ติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียด รวมถึงการบันทึกไฟล์เสียง เพื่อยกเลิกกรมธรรม์ตามเงื่อนไขข้อกำหนด การยกเลิกถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

ยกเลิกประกัน ซิกน่า_ยกเลิกประกัน cigna

 

4. ยกเลิกประกันซิกน่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหน ?

 

โดยปกติการดำเนินการขอยกเลิกประกัน Cigna จะมีระยะเวลา 15 วันทำการ ซึ่งในวันที่สนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์ทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่จะสรุปการยกเลิกกรมธรรม์  โดยแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองและค่าเบี้ยรอบบิลสุดท้ายที่ต้องชำระให้ทราบ 

 

Did you know ?

รู้หรือไม่ ! ยกเลิกประกันก่อนครบกำหนดสัญญา อาจได้ไม่คุ้มเสีย ! 

  1. การขอคืนค่าเบี้ยประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ ในการขอคืนค่าเบี้ยประกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่เริ่มสัญญากรมธรรม์ในประกันการคุ้มครองประเภทต่างๆ หรือบางกรมธรรม์เป็นเบี้ยแบบจ่ายทิ้งก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 
  2. หากกลับมาซื้อประกันใหม่ อาจจะต้องชำระค่าเบี้ยที่มากกว่าเดิม เพราะความเสี่ยงของสุขภาพและอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสองปัจจัยนี้มีผลในการพิจารณาการทำประกันครั้งใหม่
  3. ในอนาคตมีโอกาสถูกปฏิเสธการทำประกัน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงและอายุที่เพิ่มขึ้น
  4. ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สิ้นสุดทันที หลังการยกเลิกการทำประกัน สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองต่างๆ เช่น การคุ้มครองกรณีเกิดเหตุทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือกรณีที่เสียชีวิต ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะเป็นการสิ้นสุดการคุ้มครองทันที ซึ่งส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์อันดีต่อผู้ทำประกัน
  5. สิทธิ์การลดหย่อนภาษีหายไป แน่นอนว่าการทำประกันนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งหากยกเลิกประกันต้องเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไป 

รู้แบบนี้แล้ว ก่อนตัดสินใจยกเลิกประกัน ซิกน่า เราอยากให้คุณคิดและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งเรื่องความคุ้มค่า เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในวันนี้และอนาคต ลองทบทวนให้ดีอีกสักหน่อย ว่าถ้ายกเลิกวันนี้จะคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือไม่ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เหล่านี้ ผ่านทางตัวแทนบริษัท หรือติดต่อผ่านเบอร์ของ Cigna โทร 1758 , 02-853-0000