• ศูนย์ดูแลลูกค้า

    พร้อมให้บริการลูกค้าซิกน่าเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการเกี่ยวกับด้านกรมธรรม์และความคุ้มครองของคุณ
ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหมการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
ช่องทางการชำระเบี้ยประกันช่องทาง
การชำระเบี้ยประกัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ค้นหาสถานพยาบาลค้นหา
สถานพยาบาล
วิธียกเลิกประกันวิธียกเลิก
ประกัน