ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วในพระบรมโกศ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย  Cigna Privilege Club ขออภัยที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม  “Exclusive ยอชท์ปาร์ตี้ ชีวิตดี๊ดีกับ Cigna Privilege Club” ในวันเสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 นี้ ออกไปก่อน

Cigna Privilege Club ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Online เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษนี้ ทั้งนี้ Cigna Privilege Club จะยังคงรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านไว้เช่นเดิม และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านอีกครั้ง
เพื่อยืนยันสิทธิ์พร้อมแจ้งกำหนดการวันที่จะจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้ที่ได้ไปร่วมกิจกรรม  “Exclusive ยอชท์ปาร์ตี้ ชีวิตดี๊ดีกับ Cigna Privilege Club”

กลุ่มที่ 1 (วันที่จัดกิจกรรมเดิม :  เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559)

 1. คุณ นภาวรรณ วิธานสรกิจ
 2. คุณ สามารถ กลิ่นขจร
 3. คุณ มสฤณา เนียมแย้ม
 4. คุณ ณัชชญา ชูรัตน์
 5. คุณ อัมพร แก้วมา
 6. คุณ อังคนา มาตย์เสนา
 7. คุณ อุชลิต นิงสานนท์
 8. คุณ ปิยะนารถ ลิ้มสุวรรณ
 9. คุณ ดนีย ติญญนนท์
 10. คุณ วีรพล พรหมกสิกร

กลุ่มที่ 2 (วันที่จัดกิจกรรมเดิม :  อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559)

 1. คุณ อัจฉรา อนุวรกาญจน์
 2. คุณ ศุภาพิชญ์ ชาญณรงค์
 3. คุณ จันทรา เหล่ากุลประสิทธิ์
 4. คุณ เบญจพร สกุลรักอรุโณทัย
 5. คุณ อังคณา แก้วอินทร์
 6. คุณ เอกทัศน์ จันทร์มล
 7. คุณ นิภา หลีศิริ
 8. คุณ ปรีดาวรรณ ศรีจันจรา
 9. คุณ วีระพร อาริยวัฒน์
 10. คุณ ปัณณวิชญ์ สกุลปัญญารัศมิ์
หมายเหตุ : สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางโทรศัพท์
Cigna Privilege Club จะยังคงรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านไว้ด้วยเช่นกัน และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิ์พร้อมแจ้งวันที่ที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง