ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
       *หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

         คลิก www.cigna.co.th/sites/default/files/pdf/Travel_Policy_Wording_Th.pdf   

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ใส่รหัสโปรโมชั่น CIGNACT เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นในการซื้อประกันเดินทาง และทำรายการซื้อภายใน 17 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 เท่านั้น 
  • ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 45 วัน หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน สงวนสิทธิ์ติดตามของรางวัลภายใน 90 วันเท่านั้น
  • กรุณาซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเดินทาง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ 
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทเซ็นทรัลอินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์