ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

จ่ายเบี้ยคงที่ 10 ปี

คุ้มค่ากว่า เบี้ยไม่ปรับเพิ่มตามอายุ ได้ความคุ้มครองสูง

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

ทั้งระยะไม่ลุกลาม ระยะลุกลาม และมะเร็งผิวหนัง

เจอ....จ่ายทันที

ตรวจเจอมะเร็ง รับเงินก้อนทันที สูงสุด 1.2 ล้านบาท

มั่นใจผลตรวจและแนวทางการรักษา

ด้วยบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ทั้งจากไทยและทั่วโลก

ใช้ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 15,000 บาท

ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. รับประกันสำหรับผู้มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเอาประกัน และต้องตอบคำถามสุขภาพ
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี รวมทั้งความคุ้มครองของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง