เริ่ม 389 บาท
เบี้ยประกันต่อเดือน*

1,800,000 บาท
ความคุ้มครองสูงสุด*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก*

เริ่ม 389 บาท
เบี้ยประกันต่อเดือน*

1,800,000 บาท
ความคุ้มครองสูงสุด*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก*

ตัวอย่างแผนประกัน เพศหญิง อายุ 35 ปี แผน M

เพศ

อายุ

อายุ
ปี

งวดชำระเบี้ยประกัน


ตารางความคุ้มครองเลือกแผนนี้

S
289 บาท
เลือกแผนนี้

M
389 บาท
เลือกแผนนี้

L
505 บาท
ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
บาท

บาท

บาท
ความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต)
บาท

บาท

บาท
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บาท

บาท

บาท
Cigna Care Card – ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services) – บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้
แผน S
289 บาท
เลือกแผนนี้
แนะนำ
แผน M
389 บาท
เลือกแผนนี้
แผน L
505 บาท
เลือกแผนนี้
(ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

บาท

บาท

บาท
(เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต)

บาท

บาท

บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

บาท

บาท

บาท
เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง