ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

โปรโมชั่นซิกน่าประกันออนไลน์ เมื่อซื้อประกันและ ชำระค่าเบี้ย 600 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับของกำนัลตามโค้ดที่เลือกถึง 50%* ของค่าเบี้ย!

และค่าเบี้ยที่เพิ่มทุกๆ 200 บาท รับของรางวัลเพิ่มมูลค่า 100 บาท วันนี้-30 พ.ย. 63

พิเศษ!! 10 กรมธรรม์แรกต่อวัน รับเพิ่ม Starbucks e-coupon 100 บาทต่อกรมธรรม์

ตัวอย่าง :

- ซื้อประกันออนไลน์แผนใดก็ได้และชำระค่าเบี้ยรายเดือน 635 บาท จะได้รับของกำนัลมูลค่า 300 บาท

- ซื้อประกันออนไลน์แผนใดก็ได้และชำระค่าเบี้ยรายเดือน 835 บาท จะได้รับของกำนัลมูลค่า 400 บาท

- ซื้อประกันออนไลน์แผนใดก็ได้และชำระค่าเบี้ยราย 3 เดือน 1,520 บาท จะได้รับของกำนัลมูลค่า 700 บาท

- ซื้อประกันออนไลน์แผนใดก็ได้และชำระค่าเบี้ยราย 6 เดือน 3,650 บาท จะได้รับของกำนัลมูลค่า 1,800 บาท

- ซื้อประกันออนไลน์แผนใดก็ได้และชำระค่าเบี้ยรายปี 6,758 บาท จะได้รับของกำนัลมูลค่า 3,000 บาท

*กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

- สำหรับการซื้อออนไลน์ ที่กรอกโค้ดเมื่อทำรายการเท่านั้น โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดหากสินค้า/บริการหมดจะไม่สามารถกรอกโค้ดได้

- เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล และโค้ดส่วนลดสำหรับสินค้า/บริการ เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

- โค้ดส่วนลด จะจัดส่งทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ ภายใน 30 วัน หลังถือกรมธรรม์ครบ 3 เดือน

- บัตรกำนัล จะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ ภายใน 30 วัน หลังถือกรมธรรม์ครบ 3 เดือน

- โปรโมชั่นพิเศษ Starbucks e-coupon 100 บาท/กรมธรรม์ สำหรับ 10 ท่านแรกต่อวัน จะต้องมีค่าเบี้ย 600 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น และจะจัดส่งทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ ในวันทำการถัดไป

- สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งบัตรกำนัล โค้ดส่วนลด หรือ สินค้าและบริการ สำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น

- สงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับ SMS เนื่องจากเครือข่ายการบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งการจัดส่งอีกครั้ง

- สงวนสิทธิ์สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ เช่น ความล่าช้า การชำรุดเสียหายจากการขนส่ง หรือ มีผู้เซ็นต์รับของกำนันตามที่อยู่ที่ท่านระบุ

- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อผิดพลาดให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์