ประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ รับโปรโมชั่นเมื่อกรอกโค้ดและซื้อตามเงื่อนไข วันนี้- 30 มิ.ย. 63

ซื้อประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส สูงสุด 1,500 บาท

กรอกโค้ด GOGGTL1000 รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสตามเงื่อนไข

โปรโมชั่นสำหรับทุกแผนประกันโปรโมชั่นสุดพิเศษ
เลือกชำระเบี้ยราย 3 เดือนรับบัตรกำนัล 200 บาทซื้อกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยรวมปีละ 4,500 บาทขึ้นไป
ตัวอย่างเช่น: ชำระราย 3 เดือนไม่ต่ำกว่า 1,125 บาท
ชำระราย 6 เดือนไม่ต่ำกว่า 2,250 บาท
รับบัตรกำนัล 1,500 บาท
เลือกชำระเบี้ยราย 6 เดือนรับบัตรกำนัล 500 บาท
เลือกชำระเบี้ยรายปีรับบัตรกำนัล 1,000 บาท

ของกำนัลจัดส่ง 1 ครั้ง ตามเงื่อนไข สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท


*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ ระหว่าง วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

 1. กรอกโค้ด GOGGTL1000
 2. ซื้อประกันอุบัติเหตุ ออนไลน์ และเลือกชำระค่าเบี้ยตามเงื่อนไข (รับ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท/รายการ)

ตัวอย่าง

 1. ชำระค่าเบี้ย ราย 3 เดือน >>> รับ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 200 บาท/รายการ
 2. ชำระค่าเบี้ย ราย 6 เดือน >>> รับ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 500 บาท/รายการ
 3. ชำระค่าเบี้ย ราย 12 เดือน >>> รับ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 1,000 บาท/รายการ
 4. เลือกซื้อกรมธรรม์ที่มีค่าเบี้ยรวมปีละ 4,500 บาท เลือกชำระค่าเบี้ย ราย 3, 6,12 เดือน รับ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 1,500 บาท/รายการ

เงื่อนไขรวม

 • โค้ด/บัตรกำนัลจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียว
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วัน หลังถือกรมธรรม์ครบ 3 เดือน (หากท่านไม่ได้รับโค้ดเนื่องจากปัญหาทางด้านการรับข้อความ เช่นการบล็อคข้อความทางการตลาดทางบริษัทฯ จะจัดส่งใหม่ให้ท่านอีกครั้งหลังจากท่านแจ้งแก้ไขเบอร์โทรหรือ ยืนยันการใช้เบอร์เดิมภายใน 30 วัน) สงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับข้อความเนื่องจากปัญหาทางด้านเครือข่าย หรือ การบล็อคข้อความ
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์