TH Thai

1. ขั้นตอนการเคลมครั้งนี้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว

พึงพอใจอย่างยิ่ง

5

พอใจ

4

เฉย ๆ

3

ไม่พึงพอใจ

2

ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง

1

2. การเคลมครั้งนี้ทำให้รู้สึกซิกน่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจลูกค้า

พึงพอใจอย่างยิ่ง

5

พอใจ

4

เฉย ๆ

3

ไม่พึงพอใจ

2

ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง

1

3. โดยรวมๆ แล้ว คุณพึงพอใจกับการให้บริการด้านเคลมของซิกน่าในครั้งนี้ มากน้อยแค่ไหน?

พึงพอใจอย่างยิ่ง

5

พอใจ

4

เฉย ๆ

3

ไม่พึงพอใจ

2

ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง

1

4. มีอะไรที่คุณอยากให้ ซิกน่า ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติม จากการเคลมกับซิกน่า ในครั้งนี้ บ้างคะ?