รางวัลของซิกน่า ประกันภัย

รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลอันทรงเกียรติที่ซิกน่าประเทศไทยได้รับจากการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในสาขา “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557”ซิกน่าประเทศไทยได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในสาขา “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557”
รางวัล FIIAซิกน่าประเทศไทย เป็นบริษัทประกันบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า” จากสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการเงินชั้นนำของโลก (IDC Financial Insights) จาก 1 ใน 68 นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ในปี 2554
ถ้วยรางวัล FIIAซิกน่าประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทศูนย์บริการทางโทรศัพท์ระดับองค์กร BEST OVERALL CALL CENTER จากสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในปี 2553
ถ้วยรางวัล FIIA 2015

ซิกน่าประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทศูนย์บริการทางโทรศัพท์ระดับองค์กรในประเทศไทย ขนาดมากกว่า 50 ที่นั่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในปี 2552

นอกจากนี้ ซิกน่าประเทศไทยยังได้รับรางวัลในประเภทศูนย์บริการทางโทรศัพท์ระดับบุคคล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศผู้จัดการแห่งปี และ รางวัลรองชนะเลิศพนักงาน call center แห่งปี ในปี 2553