คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของซิกน่าประเทศไทยมุ่งสร้างเสริมให้ซิกน่าก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คณะผู้บริหารของซิกน่าประเทศไทย พร้อมที่จะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังรวมถึง ความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบเชิงความสัมพันธ์กับคู่ค้า การบริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจไปยังลูกค้าและ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารของเราประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางจากหลากหลายสาขา ทั้งจากธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ซิกน่า ยังมีบุคลากรมืออาชีพอยู่ทั่วโลกที่สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของซิกน่าประเทศไทย และเสริมสร้างให้องค์กรเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 
คุณชลธิชา ทองไทย

คุณชลธิชา ทองไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน

 
คุณปิยะ วราอุบล

คุณปิยะ วราอุบล

รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

 
 
คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์

คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 
คุณอลิสา มหอานิชานนท์

คุณอลิสา มหอานิชานนท์

รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด

 
คุณรุจา รัตนมาศมงคล

คุณรุจา รัตนมาศมงคล

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ

 
คุณวิชชา วงษ์ขจร

คุณวิชชา วงษ์ขจร

รองประธานอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ