ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล

ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล

หน่วยธุรกิจหลักของซิกน่าที่ให้บริการดูแลลูกค้ารายบุคคลทั่วโลก

ซิกน่านำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้ารายบุคคลในแต่ละท้องถิ่นในทวีปเอเชียแปซิฟิค ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงลูกค้ารายบุคคลที่เดินทางไปทั่วโลก

โดยให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
และประกันการเดินทาง ที่ช่วยสร้างเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งมีประเทศที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจ
ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวลอยู่ 11 ประเทศ ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยซิกน่า ประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มนี้

ทั้งนี้ทุกประเทศที่ซิกน่าดำเนินธุรกิจจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นนั้นด้วย

  • กลุ่มซิกน่า  โกลบอล อินดิวิดวล มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น และมีลูกค้ากว่า 11 ล้านคน
  • กลุ่มซิกน่า  โกลบอล อินดิวิดวล มีพนักงานขายทางโทรศัพท์เกือบ 10,000 คน มีคอลล์เซ็นเตอร์ 98 แห่งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมการโทรออกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กว่า 84 ล้านครั้งในหนึ่งปี
  • กลุ่มซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล มีพนักงานที่ประจำอยู่รวมทุกประเทศกว่า 14,000 คน
  • ในช่วงปี 2012 – 2013 พนักงานของกลุ่มซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล จำนวนเกือบ 3,000 คน ได้สละเวลาการทำงานมาร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมกว่า 19,663 ชม และร่วมระดมทุนบริจาคจำนวน 418,323 เหรียญสหรัฐ ให้กับองค์กรในท้องถิ่นและองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทั่วโลก