ซิกน่าคอร์ปอเรชั่น

ซิกน่าคอร์ปอเรชั่น

ผู้ให้บริการประกันสุขภาพระดับโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้น

ซิกน่า เป็นบริษัทผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพระดับโลก
ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น
ตามพันธกิจของบริษัทที่ว่า

"เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรามี
คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้น"

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดนำเสนอผ่านบริษัทในเครือของซิกน่าคอร์ปอเรชั่น ได้แก่
Connecticut General Life Insurance Company
Cigna Health and Life Insurance Company
Life Insurance Company of North America และ
Cigna Life Insurance Company of New York

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ประกอบไปด้วย
การผสมผสานบริการสุขภาพด้านต่างๆ เช่น

  • ประกันทางการแพทย์
  • สุขภาพฟัน
  • พฤติกรรมสุขภาพ
  • ยารักษาโรค
  • สุขภาพสายตา

ซิกน่าเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยและมีเครือข่ายของทีมงานขาย และการให้บริการใน 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเขตการปกครองต่างๆ โดยมีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ซิกน่าให้บริการประกันทางด้านการดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้ารายบุคคลโดยตรง รวมถึงการให้บริการผ่านนายจ้างโบรกเกอร์ และบริษัทที่ปรึกษา ผลัตภัณฑ์หลักๆ ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์และการบริการ ทางด้านเฮลท์แคร์ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ทางด้านเฮลท์แคร์
ประกันทุพพลภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันทุพพลภาพ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันที่ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ประกันที่ให้ความคุ้มครองทั่วโลก

ธุรกิจของซิกน่าทั่วโลก

หากแบ่งกลุ่มธุรกิจของซิกน่า โดยยึดถือประเภทของลูกค้าเป็นแนวทางในการแบ่งแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจของซิกน่าได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล
ซิกน่า
โกลบอล
อินดิวิดวล
เป็นหน่วยธุรกิจหลัก ของซิกน่าที่ให้บริการลูกค้าประเภทรายบุคคลทั่วโลก
โดยให้บริการด้านประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ที่ช่วยสร้างเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีประเทศที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจ ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวลอยู่ 11 ประเทศทั่วทั้งเอเซียแปซิฟิค ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยซิกน่าประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มนี้
ซิกน่า​ โกลบอล เอ็มพลอยเยอร์
ซิกน่า​
โกลบอล
เอ็มพลอยเยอร์
เป็นหน่วยธุรกิจหลักของซิกน่า อีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ให้บริการลูกค้าประเภทองค์กรนายจ้าง หรือประกันกลุ่ม ให้บริการการเข้าถึงระบบเฮลท์แคร์ คุณภาพทั่วโลก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ และการให้บริการที่เหมาะสมเฉพาะกับแต่ละองค์กร
 
ประวัติของซิกน่า
ค.ศ.1982
ซิกน่าก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ 2 บริษัทประกันชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไอเอ็นเอ คอร์ปอเรชั่น (INA) และบริษัท คอนเน็กติคัท เจเนอรัล ไลฟ์
อินชัวรันส์ (CG) โดยทั้ง 2 บริษัทมีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน
กลุ่มประชาชนเมืองฟิลาเดเฟียได้ก่อตั้งบริษัท ไอเอ็นเอ คอร์ปอเรชั่น (INA) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยทางทะเลแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1792
รัฐบาลของมลรัฐคอนเน็กติคัท ได้ลงนามในกฏหมายพิเศษเพื่อก่อตั้ง บริษัทคอนเน็กติคัท เจเนอรัล ไลฟ์
อินชัวรันส์ (CG)
ค.ศ.1865
ข้อมูลตัวเลขที่โดดเด่นของซิกน่า
39.7
ซิกน่าสร้างรายได้ถึง 39.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
40K
ซิกน่ามีพนักงานมากกว่า 40,000 คนทั่วโลก
95
ซิกน่ามีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก
30
ซิกน่ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในทุกท้องถิ่นที่ทำการ และมีทีมขายกว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเขตการปกครองต่างๆ
* สถิติ ณ เดือน​ มีนาคม 2560