TH Thai

คุ้มครองสูงสุด
400,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ

รับเงินคืน 15%
ทุกๆ 2 ปี กรณีไม่เคยเคลม

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ
20,000 บาท*

พร้อมบัตรซิกน่าแคร์การ์ดไม่ต้องสำรองจ่าย
 

รับมือกับทุกความเสี่ยง ของลูกรัก ด้วยประกันอุบัติเหตุ เด็กดี
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด**โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง (สำหรับแผนเด็ก)

  • คุ้มครองสุงสุด 400,000 บาท จากการสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองสุงสุด 60,000 บาท จากการสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • รับเงินคืน 15% กรณีไม่เคยเคลม ทุกๆ2 ปี

* ความคุ้มครองสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

** วันหยุด หมายถึง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี

เงื่อนไข

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
  3. ผู้ปกครองต้องซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุอย่างน้อย 1 กรมธรรม์จึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อประกันสำหรับเด็กได้
  4. ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6-19 ปี และ ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง อายุตั้งแต่ 20-60 ปี

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก