ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ด้านสังคมและการทำงาน

ในด้านสังคม ครึ่งหนึ่งของคนไทยรู้สึกว่าตนเองมีชีวิตสังคมค่อนข้างน้อย โดยไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูง นอกจากนั้นคนไทยยังใช้เวลาไปกับกิจกรรมออนไลน์สูงมากว่าจะเป็นการแชท ซื้อสินค้าออนไลน์ การหาข้อมูลต่างๆ และคนไทยจำนวน 1 ใน 7 ยอมรับว่าไม่สามารถอยู่ได้ถ้าขาดสมาร์ทโฟน

ในด้านการทำงาน ผลสำรวจได้บ่งชี้อีกว่า สวัสดิการด้านสุขภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยใหม่ในการเลือกที่ทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 30 – 49 ปี