ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ด้านสุขภาพร่างกาย

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ชั่วโมงการนอนหลับของคนไทยมีแนวโน้มลดลง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไรก็ตามถึงแม้คนไทยจะนอนน้อยลง แต่คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นกว่าเดิม คือ เฉลี่ย 1.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นคนไทยยังมีความเชื่อด้านสุขภาพบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้องนัก เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และ ความเชื่อเกี่ยวกับน้ำหนักตัว เป็นต้น