ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ด้านการเงิน

จากผลสำรวจในช่วงสองปีที่ผ่านมา คนไทยรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านการเงินมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงกังวลว่าถ้าตกงานแล้วจะไม่มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นข้อมูลที่น่าสนใจคือ คนไทยกำลังติด”กับดักอายุ”โดยไม่รู้ตัว การติดกับดักอายุคือแม้ว่าคนไทยจะรู้สึกว่าคนแก่คือคนที่มีอายุ 60 ปี แต่คนที่อายุ 60 ปีกลับไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ จึงขาดการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะด้านการเงิน