Untitled Document
  • คุ้มครอง ทั้งอุบัติเหตุและ 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง, หัวใจวาย, หลอดเลือดในสมอง, ไตวาย และโคม่า
    สูงถึง 500,000 บาท*
  • รับค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือ เงินชดเชยรายรายวัน
    ในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัตเหตุสูงถึง 2,000 บาท*/วัน สูงสุด 365 วัน
  • เริ่มต้นแค่วันละ 18 บาท*

ซิกน่าแคร์การ์ด
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม »

* ความคุ้มครองสำหรับแผนที่ 2

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1. รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกัน “2in1” เป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ของบริษัท
2. การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย