สถานที่ตั้งCigna Thailand     

 สถานที่ตั้ง

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2651-5995
----------------------------------------------------------

ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 1758, 02-763-0000
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Cigna.customerservice@cigna.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.1758,02-763-0000 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์